Icons Feed

Keep up with your idol!

Who is Bebe Riz

Bebe Riz Biography

Name: Rizza Braga
Born: July 1
Alias: Bebe Riz, Bebe
Occupation: Rapper, songwriter

Si Rizza Braga na kilala sa kanyang stage name bilang Bebe Riz ay isang Filipino rapper at songwriter mula sa Wellington, New Zealand. Miyembro ng WBH (Women’s Bussiness Hip-hop) na binubuo ng mga talentadong female rappers na pinamumunuan naman ni Lady Bug. Si Rizza ay nakilala dahil sa lakas ng dating at angas nitong mag Rap.