Icons Feed

Keep up with your idol!

Who is Lady Zasta

Lady Zasta Biography

Name: Jaselle Gianan
Born: April 17, 1988
Alias: Lady Zasta, Nineng
Occupation: Rapper, songwriter

Si Jaselle Gianan na kilala sa kanyang stage name bilang Lady Zasta ay isang rapper at songwriter mula sa lugar ng Mandaluyong. Si Jasselle ay miyembro din ng WBH (Women’s Business Hip-hop) at Rapskallion Familia.