Icons Feed

Keep up with your idol!

Who is Mayeng

Mayeng Biography

Name: Mariel Esconde
Born: November 8, 1998
Alias: Mayeng
Occupation: Rapper, composer

Si Mariel Esconde also known as Mayeng ay Femcee na nagmula sa lugar ng Makati. Siya ay miyembro din ng Mariang Brutal na samahan naman ng mga hardcore female rappers dito sa Pilipinas. Si Mayeng ay kilalang aktibo sa pagpunta sa mga events o gig, pagsali sa mga online contest pati narin freestyle battle.