Icons Feed

Keep up with your idol!

Who is Type-O

Type-O Biography

Name: Ramil Pancipani
Born: Feb. 20, 1975 – Nov. 24, 2018
Alias: Type-O
Occupation: Rapper

Si Ramil Pancipani na kilala sa kanyang stage name bilang si Type-O ay isang oldschool rapper na nagmula sa lugar ng Quezon City. Si Ramil ay nabibilang sa Tuesday Troops na itinatag naman ng Rap duo na Blaze N Kane (BNK).

Related news about rapper Type-O