Icons Feed

Keep up with your idol!

Who is Elio

Elio Biography

Name: Lester Narag Labayog
Born: January 27
Alias: Elio
Reppin: Plumalaya / BeatPro / United Locals
Occupation: Rapper

Si Lester Narag Labayog na nakilala sa kanyang stage name bilang Elio ay mula sa Tondo, Manila. Si Elio ay kabilang sa Plumalaya na under ng United Locals, isang grupo ng mga rap artist na naniniwala sa pagpapanatili ng local hip hop scene sa pamamagitan ng mga quality rap music. Ilan sa mga kanta ni Elio ay ang “MIC”, “Pusa[Ibaba Mo]”, at “Ihahatid Kita” kasama si Yhanzy produced by FlipMusic Productions.