Icons Feed

Keep up with your idol!

Who is Hanzo

Hanzo Biography

Name: Jayce Borja
Born: December 29
Alias: Hanzo
Reppin: KARA y KRUZ / LOCAL / Not Thy Neighbor
Occupation: Rapper, Audio Engineer, Producer, Entrepreneur

Si Jayce Borja na nakilala sa kanyang stage name bilang Hanzo ay mula sa Cavite. Siya ay member ng KARA y KRUZ. Si Jayce rin ang isa sa may-ri ng isang independent record label na Not Thy Neighbor na mayroong sariling recording studio. Ilan sa kanyang mga nilabas na track ay ang “Trapinoy”, “So Far” at “Tic Toc” mula sa kanyang So Far EP.