Icons Feed

Keep up with your idol!

Who is JtaG

JtaG Biography

Name: Vince D’vinci Omictin
Age: 30
Alias: JtaG
Reppin: MULAETIVAC / JTAGSOUNDSMUSIC
Occupation: Rapper, Music Arranger, Film Editor

Si Vince D’vinci Omictin na nakilala sa kanyang stage name bilang JtaG ay mula sa Makati. Si JtaG ay kabilang sa samahang MULA ETIVAC. Siya ay may sariling recording studio, ang JTAGSOUNDSMUSIC kung saan siya rin ang nagsisilbing music arranger.  Ang mga track ni JtaG na “Sundan”, “Gintong Kabutihan” at “Walang Sinong May Alam” ay bahagi ng kanyang latest release na BISYON 20/20 EP.