Icons Feed

Keep up with your idol!

Who is Makoy Elcamo

Makoy Elcamo Biography

Name: Mark Bade
Born: October 26
Alias: Makoy Elcamo
Reppin: 3pm habbit / Kalookals Musik / Street Fluent Co.
Occupation: Rapper, Entrepreneur

Si Mark Bade na nakilala sa kanyang stage name bilang Makoy Elcamo ay mula sa Bagong Barrio, Caloocan City. Siya ay member ng rap group na 3pm Habbit at nasa ilalim ng independent record label na Kalookal$ Musik. Ilan sa kanyang mga track ay ang “Pana-panahon” kasama si Mike Kosa at Tomy, at “M. A. K. O. Y.” mula sa kanyang self-titled EP. Si Makoy ang owner ng clothing line na Street Fluent Co.