Icons Feed

Keep up with your idol!

Who is Serial

Serial Biography

Name: Nilo Hipos Jr.
Born: August 22
Alias: Serial
Reppin: 1109 Eleven-O-Nine / Juan Rhyme
Occupation: Rapper, Songwriter

Si Nilo Hipos Jr. na nakilala sa kanyang stage name bilang Serial ay mula sa Cubao. Si Serial ay isa sa pitong miyembro ng grupong 1109 Eleven-O-Nine at kabilang din siya sa Juan Rhyme Production (Batang Libis). Ilan sa kanilang mga kanta ay ang “Sabado Night”, “Musika At Alak”, at “Overdose” featuring OG Sacred na kasama sa kanilang latest release 110Nine EP.