Icons Feed

Keep up with your idol!

Who is Nik Makino

Nik Makino Biography

Name: Nikolson Makino
Alias: Nik Makino, Nik
Occupation: Rapper, songwriter

Si Nikolson Makino na kilala sa kanyang stagename bilang si Nik Makino ay isang rapper, songwriter na tubong Maynila. Si Nik Makino rin ang nagpasikat ng kantang “Neneng B” kasama ang rapper na si Raf Davis na tinangkilik at kinabaliwan naman ng mga kabataan. Halos tugtugan sa lahat ng gimikan ang kantang ito Nik. Sa kasalukuyan, ang rapper na si Nik ay aktibo at patuloy na nag-aambag sa Hip-hopan.

Read more article about Nik Makino: